Obróbka skrawaniem CNC - elementy toczone/frezowane