Produkty    - Mieszalnik pneumatyczny


Innowacyjny projekt technologii mieszania materiałów sypkich w mieszalnikach za pomocą procesu fluidyzacyjnego wykorzystującego materiał przepuszczalny w postaci spieków porowatych z polietylenu antystatycznego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1410) firma Metal Process Sp. z o.o. uzyskała patent nr 220394 na wynalazek pt. Mieszalnik materiałów sypkich.

Główne zalety mieszalnika:

 • Prosta budowa, a przez to zwiększona niezawodność i łatwa weryfikacja ewentualnych uszkodzeń.
 • Brak ruchomych części mechanicznych (brak mieszadeł), które mogą powodować zanieczyszczenie medium.
 • Całkowita eliminacja martwych stref przyściennych dzięki zastosowaniu pełnego dna aeracyjnego.
 • Szybkie i skuteczne oczyszczanie zbiornika po wymieszaniu składników poprzez stworzenie poduszki powietrznej między dennicą a medium.
 • Ułatwione czyszczenie dzięki możliwości przepłukiwania zwrotnego powietrza.
 • Zmniejszenie kosztów i pracochłonności procesu poprzez szybkie i skuteczne wymieszanie.
 • Oszczędność energii poprzez pracę odpowiednio wydzielonych sekcji dennicy.


1. Opis produktu

Pneumatyczny mieszalnik materiałów sypkich zbudowany jest w sposób konwencjonalny z użyciem niekonwencjonalnych na polskim rynku technologii. Sam kształt czy wygląd zewnętrzny nie zdradza innowacyjności z jaką podeszliśmy do wyznaczonego zadania, jednakże nie o kształt tu chodzi ale o myśl techniczną jaka przyświeca nam podczas badań oraz procesu projektowania. Naszym założeniem jest skonstruowanie, przebadanie i wdrożenie do seryjnej produkcji mieszalnika w którym wyeliminowane będą wszelkie wady i niedoskonałości wywodzące się z zasady działania oraz konstrukcji tradycyjnych mieszalników mediów sypkich stosowanych na polskim rynku. Dzięki zastosowaniu nowatorskich tworzyw sztucznych oraz stali kwasoodpornej wykonanych w postaci porowatych płyt przepuszczających powietrze, opracowaliśmy koncepcyjny projekt mieszalnika materiałów sypkich który nie tylko w krótkim czasie perfekcyjnie wymiesza dostarczone składniki ale także w znaczny sposób poprawi parametry procesu opróżniania samego mieszalnika oraz zagwarantuje jego łatwe utrzymanie w czystości oraz gotowości do mieszania kolejnych wsypów o innym składzie bez obaw zanieczyszczenia medium resztkami z poprzednich mieszań.

2. Zasada działania mieszania fluidyzacyjnego

Proces mieszania odbywa się z wykorzystaniem zjawiska fluidyzacji (nadania właściwości płynów mediom sypkim). Zjawisko wywołuje się w mieszalnikach poprzez doprowadzenie i wdmuchiwanie powietrza do ich wnętrza. Powietrze przechodzi przez całą powierzchnie dennicy zbiornika na której spoczywa medium sypkie. Dennica przepuszcza powietrze gdyż jest wykonana ze spieków (drobnych ziaren spojonych ze sobą). Pomiędzy spiekami tworzą się pory które przepuszczają powietrze.

3. Materiały użyte do produkcji zespołu mieszająco – wysypowego

 • Elementy mające kontakt z medium:
  • Stal ANSI 316L – dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego
  • Stal ANSI 304 – dla przemysłu spożywczego, budowlanego
 • Elementy odpowiedzialne za aeracje, fluidyzacje, filtracje medium:
  • Polietylen czarny (nie stosowany do tej pory w Polsce) materiał ten jest dostępny w formie spieku porowatego o różnych wielkościach porów którymi przepływa powietrze. Dzięki domieszce sadzy materiał ma właściwości antystatyczne a dzięki jego czarnej powierzchni można jednoznacznie stwierdzić że proces opróżniania zakończył się powodzeniem. Ponadto czarny kolor wewnętrznych dennic uwidacznia fakt że w zbiorniku nie pozostały resztki mieszanego medium, co ma istotny wpływ przy ponownym napełnianiu mieszalnika medium o innym składzie.
  • Stal ANSI 316L dostępna w formie spieku porowatego o różnych wielkościach porów którymi przepływa powietrze gwarantująca bardzo dużą trwałość wykonanych z niej dennic.